Module 5 – Fysieke blokkades

Tot nu toe hebben we het vooral veel gehad over gedachtenblokkades, negatieve conclusies en mentale draken. In deze module wil ik je graag meenemen in de EFT aanpak bij fysieke klachten. Er zijn namelijk heel veel mensen die vooral lichamelijke stress, algehele onrust, slaapproblemen of bijvoorbeeld migraine hebben. Ook deze fysieke klachten zijn uitingen van stresspatronen die je gedurende je leven hebt opgebouwd. Chronische stress door heftige ervaringen, langdurige stress en de daarbij horende verhoogde cortisollevels, kunnen op de lange termijn leiden tot ziektes, burn-outs en erger. Fijn dus, dat je ook die fysieke ongemakken een kopje kleiner kunt maken met EFT. 

Fysieke draken temmen
Lichamelijke klachten, zijn net als blokkerende overtuigingen en conclusies, richtingaanwijzers naar de oorzaak van jouw stress. Welke specifieke gebeurtenissen hebben bij jou die chronische stress aangezet? Soms ligt dit niet zo aan de oppervlakte en kan het even een zoekplaatje zijn waar het nou vandaag komt. Toch kan het soort fysieke blokkade vaak al veel vertellen over de oorzaak en de richting waar je het kunt zoeken.

Dit is in onze nuchtere westerse wereld niet echt de meestgebruikte methode om naar fysieke klachten te kijken. Vaak krijg je van de huisarts medicijnen voorgeschreven of een zelfs een operatie. Waarmee je eigenlijk de symptomen aan het bestrijden bent en niet de oorzaak van je fysieke klachten aanpakt.

Ik kan me goed voorstellen dat je misschien even moet wennen aan deze manier van kijken. (Dat had ik in ieder geval wel in het begin). Betekent dit dan echt dat alle fysieke klachten een psychische oorzaak hebben? Dat het altijd mind over matter is? Er verschijnen al meer dan twintig jaar wetenschappelijke publicaties over de relatie tussen uiteenlopende medische problemen later in je leven én negatieve vroegkinderlijke ervaringen. Stressvolle momenten waarbij je veel negatieve emoties hebt gevoeld. Binnen de hedendaagse westerse geneeskunde komt er gelukkig steeds meer aandacht voor omgaan met stress, naast de gangbare behandelprotocollen. Maar het is nog altijd bijzaak, geen hoofdpunt van aandacht.

Chronische stress is een bitch!
In EFT-land gaan we ervan uit dat 90-95% van alle fysieke klachten, chronische stress als oorzaak heeft. Het gekke is, en dit benoemde ik ook al in de kick-off masterclass, vaak herken je het zelf helemaal niet als chronische stress. Denk je ‘vriendin, waar heb je het over!’. Toch ervaart je autonome zenuwstelsel het hebben van negatieve gedachten, jouw interpretaties van wat je meemaakt, je emoties en heftige gebeurtenissen als potentieel gevaar, waardoor wel degelijk je stressreactie (je fight, flight, freeze reactie) aan gaat. Bij de gemiddelde mens gebeurt dit zo’n vijftig keer per dag. Een keurig kort stresspiekje, dat daarna weer daalt en klaar is Kees. Dit is nuttig en hierdoor kun je adequaat reageren, bijvoorbeeld in het verkeer of andere situaties waarin het fijn is als je een beetje scherp bent.

Bij heftige gebeurtenissen of langdurige negatieve ervaringen, schiet je stressreactie langer en heftiger aan. Hierdoor raakt je lichaam in de conflictactieve fase oftewel: stressmodus. Veel fysieke klachten ontstaan eigenlijk pas ná deze conflictactieve fase, dus als je de stress hebt opgelost.

Je herkent dit vast van drukke perioden in je bedrijf. Je bent als een dolle aan het knallen, alle ballen hoog houden, hard werken, je gaat maar door. In deze fase ervaar je weinig fysieke klachten omdat je amper rustmomenten neemt. Dit is de ‘hoogfunctionerende stressfase’. Herkenbaar? Als je dan vervolgende na die drukke periode op vakantie gaat, word je direct ziek en lig je voor pampus. Of je krijgt hoofdpijn/ migraine. Dit zijn typische fysieke symptomen die horen bij de ‘genezingsfase’ ná stress. Best interessant om te bedenken dat we daar vaak massaal pijnstillers en andere medicatie voor slikken. Terwijl de oorzaak hier eigenlijk opgelost is. EFT kan je supergoed door die klachten en pijnen, die horen bij de herstelfase, heen helpen. Dat is heel fijn nieuws omdat ook het slikken van een paracetamolletje je langer in de herstelfase kan houden dan nodig. Met een paar rondjes EFT op wat je op dat moment ervaart aan pijn of ongemak, zakt de pijn vaak snel. Zo help je jezelf dus relaxed en sneller door de genezingsfase heen.

Het is heel handig dat je kunt checken bij jezelf: bij welke fase hoort mijn fysieke klacht eigenlijk? Bij de stressfase of de herstelfase na stress? Hieronder vind je een lijstje van veelgehoorde klachten en de fase waarin ze de kop opsteken:

🐉 Hoofdpijn/ migraine: herstelfase ná stress (extreme hoofdpijn is een genezingscrisis. Dit is een korte stresspiek in de herstelfase ná stress).
🐉 Maagklachten, spanningsbuikpijn, verstopping: actieve stress
🐉 Misselijkheid: actieve stress en herstelfase, kan in beide fasen optreden.
🐉 Diarree: herstelfase ná stress
🐉 De meeste pijnklachten: herstelfase ná stress
🐉 Verkouden, griep, keelpijn, huidklachten, aanvallen van astma, galstenen: herstelfase ná stress
🐉 Droge ogen, koude handen en voeten: actieve stress
🐉 Vermoeidheid: herstelfase ná stress
🐉 Brok in je keel, paniek(aanvallen), fysieke onrust: actieve stress
🐉 Slecht slapen, geen eetlust: actieve stress
🐉 Duizeligheid, de hik, niezen, hoesten, overgeven: genezingscrisis (korte stresspiek in de herstelfase ná stress = goed teken op weg naar herstel)
🐉 Dromen, nachtmerries, slaapwandelen, krampen, stuipen: genezingscrisis (korte stresspiek in de herstelfase ná stress)

Even een kleine disclaimer: gebruik bij bovenstaand lijstje natuurlijk wel je gezonde verstand. Als jij diarree hebt met bloed erin, ga dan als de donder naar je huisarts en denk niet: ‘oh dit is gewoon de herstelfase, daar klopt ik me even doorheen’. Ook bij andere klachten die je niet herkent als ‘normaal’ voor jouw lichaam, zoek professionele hulp. Ik ben geen arts en pretendeer dat ook zeker niet te zijn. Wel geloof ik zelf oprecht, dat het aanpakken van jouw persoonlijke stresspatronen, enorm veel fysiek gezeik kan voorkomen.

Het is natuurlijk niet zo, dat als je jezelf door de herstelfase hebt geklopt, de stress niet opnieuw aan kan gaan. Je hebt immers alleen op de fysieke klacht (het symptoom) EFT gedaan en niet op de oorzaak van je stress. Je kunt hier dus tweeledig te werk gaan. Doe sowieso EFT op je fysieke klachten, maar ga ook op zoek naar de oorzaak. Welke specifieke gebeurtenissen hebben deze spanning nou veroorzaakt? Dat kunnen gebeurtenissen in het hier en nu zijn, maar ook veel oudere triggers die opgeslagen zitten in die archiefkast van je langetermijngeheugen. Die nog veel vaker ‘aan’ schieten, dan je zou willen.

Je eigen triggers goed leren kennen en in kaart brengen is dus superbelangrijk. Bij alle blokkades, maar zeker bij fysieke klachten.

Volg de rode pijl
We hebben allemaal verschillende stresspatronen met specifieke ervaringen die daaraan ten grondslag liggen. Gebeurtenissen die het stresspatroon gevormd hebben en het in stand houden. Grappig genoeg is er vaak een verband tussen een specifieke lichamelijke klacht die je ervaart en het soort conflict dat daar de emotionele oorzaak van is. Het leven is complex en vaak spelen er meerdere dingen tegelijkertijd in je leven. Hierdoor staan er verschillende stresspatronen op hetzelfde moment aan. Die beïnvloeden elkaar allemaal weer. Als er veel verschillende dingen tegelijkertijd aan de hand zijn in je leven, is het dus ook logisch dat je meer fysieke klachten kunt ervaren. Ik zal er hieronder een aantal lichamelijke klachten noemen en de mogelijke emotionele oorzaak noemen:

🐉 Brok in je keel: veel geslikt hebben, iets willen zeggen wat niet lukt, iets niet willen of kunnen doorslikken of willen uitspugen (letterlijk eten of overdrachtelijk als in: harde woorden, verwijten, beschuldigingen of beledigingen). De gedachte: had ik me meer moeten/mogen uitspreken? Hier zit vaak veel verdriet bij.

🐉 Chronische vermoeidheid (langer dan een jaar): actieve stress door het gevoel de verkeerde weg te hebben genomen. Je weet dat je eigenlijk iets te veranderen hebt in je leven, deze realisatie kan ook weer veel stress geven. Bij vermoeidheid korter dan een jaar, zit je vaak in de herstelfase ná stress. Bijvoorbeeld na een burn-out. Hier spelen vaak territoriumconflicten en integriteitsconflicten een rol.

Territoriumconflicten gaan vaak over verlies. Verlies van: je partner, kind, huis, baan, vrienden, geld, je positie of je bedrijf. Het kan ook om een heel ander verlies gaan, bijvoorbeeld het verlies van vaardigheden na een ongeval, niet langer een bepaalde hobby of sport kunnen uitoefenen of bijvoorbeeld een onverwachte verhuizing. Ook kan een territoriumconflict gaan over grenzen die overschreden of niet gerespecteerd worden. Bij vrouwen kan dit ook gaan over bijvoorbeeld seksualiteit: grensoverschrijdend gedrag of verdriet/ frustraties over het wel/ niet hebben van een (seksuele) partner.

Integriteitsconflicten gaan vaak over je langere tijd aangevallen voelen. Dit kan in werkcontext of privé zijn. Dat je bijvoorbeeld nare of smerige woorden over je heen gekregen hebt, seksistische opmerkingen of laster. Maar ook fysiek contact met een persoonlijk die je als afstotelijk ervaart of letterlijk vieze dingen over je heen krijgen. Ook zorg of strijd over je gezin, huis of werkplek kan als integriteitsconflict gelden. Het wel of niet kunnen of willen zorgen voor bijvoorbeeld kinderen of een partner.

🐉 Dwanggedachten zijn heel interessant en gaan over actieve stress. Dwanggedachten spelen vaak op als je tegelijkertijd twee conflicten ervaart. Qua situaties kun je aan heel veel verschillende zaken denken, maar het gaat bijna altijd over sociale conflicten. Die hoeven helemaal niet nieuw te zijn, maar kunnen al jaren lopen. Vaak ontstaan dwanggedachten als je naast het al lopende conflict er een tweede conflict bij krijgt. Waarbij het ene conflict gaat over gaat over jou en je moeder, jij in de moederrol, een conflict met of over je kind, of een conflict waarin jij het kind bent. Het andere conflict gaat over gedoe een andere ‘sociale partner’: je relatiepartner, je vader, broers, zussen, andere familieleden, collega’s, vrienden, klasgenoten, teamgenoten, etc.

🐉 Hartkloppingen kun je ervaren bij iedere stressreactie die aan schiet. Het kan dus zowel met actieve stress als met de genezingsfase te maken hebben. Denk bij actieve stress aan: niet meer te verdragen spanning. Alles is te veel. Stress over iets wat je niet los kunt laten of juist niet kunt krijgen. Iets willen of juist niet meer willen. Letterlijk zorgen hebben over je hart, angst dat er iets niet oké is (bij jezelf of een ander) en hier hartkloppingen van krijgen is heel gangbaar. Angst is de meest voorkomende oorzaak van hartkloppingen. Dat er iets mis zou kunnen zijn met je hart, geeft veel stress. Gelukkig gaat het hier om hartkloppingen als genezingssymptoom. Stel jezelf hiermee gerust en doe EFT op deze angst. Hetzelfde geldt voor je overweldigd, overvraagd of overbelast voelen. Iets geestelijk niet meer aankunnen. Vaak zijn dit sociale conflicten met mensen of dieren waarin je wilt helpen, maar dat lukt of kan niet. Iets wat je niet oké vindt, wat je tegen de borst stuit. Het gaat zelden alleen over werkdruk. Een hoge, onregelmatige hartslag zijn hier kenmerkend. Als je dit opmerkt bij jezelf, check of je een trigger kunt vinden en klop direct op de fysieke onrust.

🐉 Huidklachten hebben meestal met scheidingsconflicten te maken. Stress over wel of geen (huid)contact willen hebben. Denk aan gewenste of ongewenste aanrakingen door mensen, dieren en dingen. Ook knellende kleding kan bijvoorbeeld een trigger zijn. Verbroken huidcontact, verlies van contact met een geliefd mens of dier, contact willen of juist niet, iemand die te dichtbij komt of typisch ouder-kind contact wat je gemist hebt of juist te veel hebt ontvangen. Dit zijn dus vaak sociale conflicten. In de actieve stressfase is je huid koud, ruw, bleek, slecht doorbloed en minder gevoelig. Als je in de herstelfase komt dan treden vaak pas de jeuk, (brandende)pijn, roodheid, ontsteking, zwelling, blaasjes, bultjes en eczeem op. Dit lijkt heel tegenstrijdig, maar alle pijn, jeuk en uitslag is dus eigenlijk een goed teken. Doe EFT op jeuk, pijn en emoties die je voelt bij de klachten. Achterhaal ook welke conflicten er aan de huiduitslag ten grondslag kunnen liggen.

🐉 Maag- en darmklachten gaan over vertering. Bij dieren vaak letterlijk (denk aan een python die een geit probeert door te slikken, auw!). Bij ons mensen gaat het vaak om figuurlijk iets niet kunnen verteren. Iets zwaar op de maag hebben liggen. De zogenaamde brokconflicten. Waar moet je dan aan denken? Onverteerbare ergernissen. Mensen, dingen, situaties. Niet voor niets linken hier veel spreekwoorden aan: ‘met iets in je maag zitten’, ‘het ligt me zwaar op de maag’ of letterlijk ‘ik heb er buikpijn van’. Vaak ben je je helemaal niet bewust van hoe vaak je je ergert. Hoe dieper de pijn in je darmen zit, hoe onbewuster de ergernis vaak is. Maagklachten zijn daarbij vaak actieve stress. Familie, relaties, werk en opleidingen zijn vaak een thema. Bij maagklachten is er vaak ook een vorm van woede of agressie in het spel. Dit kan je eigen woede of die van de ander zijn. Denk hierbij ook aan grensconflicten met collega’s, buren, (schoon)ouders. Situaties waarin je je gedwongen, gekleineerd, onderworpen of simpelweg niet gehoord voelt. Ook identiteitsconflicten (niet weten waar je bij hoort, belangrijke beslissingen (niet kunnen) nemen) kunnen een rol spelen.

Darmklachten (ook de Ziekte van Crohn, colitis ulserosa en Coeliakie) gaan vaak echt over ergernissen. Je ergert je aan mensen, dieren of situaties. Informatie die tot je komt die je ergernis geeft, kritiek, beledigingen of beschuldigingen. Verlies, onvervulde verlangens, angst voor armoede kunnen hier een rol spelen. Maar denk ook aan oplichting, leugens, bedrog. Lelijke, gemene of verachtelijke dingen. Deze komen vaak tot uiting in dikke darmklachten.

🐉 Migraine gaat meestal over meerdere, korte, heftige conflicten. Vaak gaat het hierbij om de genezingscrisis (korte stresspiek in de herstelfase ná stress) waarin je zoveel pijn ervaart. Het kan ook dat je al pijn hebt in de conflictactieve fase. Dan is het vaak pijn achter je ogen. Let hier eens op. Wat voor pijn is het die je voelt? Heb je de stress al achter de rug of zit je er middenin? Ook kunnen meerdere conflicten tegelijkertijd spelen. Vaak gaat het hierbij om machteloosheidsconflicten: een situatie met een bepaalde onrechtvaardigheid waartegen je je niet kunt weren. Hierbij kunnen: van je af willen bijten maar dit niet doen (of kunnen), walging, angst om iets te verliezen, het gevoel dat ergens ‘een luchtje aan zit’ en je NKO (of je constant zorgen maken over je NKO) een rol spelen. Migraine gaat vaak over bestaansconflicten. Dit zijn gebeurtenissen waarbij je letterlijk kunt denken: ‘overleef ik dit wel?’ en je van God en iedereen verlaten voelen.

🐉 Nagelbijten gaat over een bijtconflict. Vaak jongsten in een gezin. Oudere broers en/of zussen om tegen op te boksen. Je wil van je af bijten, maar durft, wil, of kan dit niet. Op je nagels bijten is een vervanging van letterlijk van je af gaan bijten en je tanden in de schouder van je zus zetten (true story, dit gebeurde eens bij ons thuis met mijn jongste zusje). Ga dus eens na in welke situaties jij op je nagels zit te bijten. Op welke manier kun, wil of durf je nu niet je mond open te doen of worden jouw grenzen overschreden? Vergelijkbaar is friemelen en frutselen met je vingers, handen of andere kleine tics. Dit gaat over motorische conflicten: letterlijk of figuurlijk ergens in vast zitten, waar je niet uit kunt, wilt of durft. Klem zitten. Niet snel genoeg zijn, of dat je denkt dat je dat niet bent. Iets of iemand niet mogen of kunnen wegduwen of juist vastpakken.

🐉 Spanning/ pijn aan bewegingsapparaat, botten, pezen, spieren. Rugklachten, nekklachten zijn eigenwaardeconflicten. Je niet goed genoeg, ondergewaardeerd, minderwaardig of afgedankt voelen. Je NKO die opspeelt, je voelt je oneerlijk of onrechtvaardig behandeld of je voelt je ergens schuldig over. Vaak ontstaat deze spanning of letterlijk spierpijn, ook tijdens een EFT-sessie of bijvoorbeeld na het sporten. Dit klopt natuurlijk helemaal, want het gaat hier om de genezingsfase na stress. Je hebt hier dus een (deel van een) eigenwaardeconflict opgelost. Als je denkt aan sporten: je hebt iets gepresteerd, gedaan, afgemaakt, doorgezet. In een EFT-sessie: je hebt net een situatie weggeklopt die iets te maken had met je NKO. Dus probeer uit te vinden: welk eigenwaardeconflict heb ik opgelost voordat de pijn ontstond?

 

Opdracht #1: EFT werkwijze bij fysieke blokkades en klachten.
1. kijk of je er met bovenstaande informatie achter kunt komen in welke fase van de stress je zit. Hoort je fysieke klacht bij de actieve stressfase? Is het een genezingscrisis (korte stresspiek in de herstelfase ná stress) of ben je in de helende, genezende fase terecht gekomen? Is het actieve stress, kijk dan of je uit kunt vinden waar je nu stress van krijgt en of je daar zo snel mogelijk iets aan kunt doen. Is het een genezingscrisis of de herstelfase na stress? Hoe gek ook, dit is eigenlijk een goed teken ook al voelt het helemaal kut. Mentaal kan het enorm schelen als je weet dat jeop weg bent naar herstel. En dat je klachten een uiting zijn van dat herstel door fysiologische processen in je lichaam.

2. Nu je de fase van stress hebt vastgesteld kun je in ieder geval op alle fysieke pijn, jeuk en andere ongemakken EFT doen. Dit noemen we ‘symptoomkloppen’. Je doet dus EFT op de fysieke uitingsvorm van de onderliggende emotionele oorzaken die onderdeel zijn van dit specifieke stresspatroon. Dit kun je precies hetzelfde aanpakken als bij je VMVDD. Dus werk gewoon op het moment in het hier en nu waarin je de klachten ervaart.

3. Doe ook EFT op alle emoties die je voelt bij je klachten. Misschien word je er wel boos van of verdrietig. Moedeloos omdat het wéér terug is gekomen of maakt het je bang. Het kan ook zijn dat je je onzeker voelt door bijvoorbeeld huidklachten of reacties van anderen. Een grote trigger kan ook een diagnose zijn die je van een arts krijgt. Doe op al deze emoties EFT zoals je gewend bent. Dit is een mix van symptoomkloppen (op de emoties) en VMVDD aanpak als het bijvoorbeeld gaat om een doktersbezoek. Je wordt er veel kalmer van en je stresslevels dalen, heel fijn dus. Tegelijkertijd los je er nog niet het onderliggende stresspatroon mee op waardoor je fysieke klachten zijn ontstaan.

4. Dit ga je wel doen in stap vier. Als het goed is voel je je nu ook iets beter en kalmer omdat je de pijn en emoties al omlaag of weg hebt geklopt. Nu kun je gaan kijken of je kunt achterhalen welke conflicten aan deze fysieke klachten ten grondslag liggen. Wat zouden triggers kunnen zijn? Gebruik daarbij bovenstaande Volg-de-rode-pijl-lijst met klachten en mogelijke conflicten die er iets mee te maken kunnen hebben. Hierbij kun je ook heel goed onderstaand schema ‘Last van X’ gebruiken. Daarmee kun je  makkelijker achterhalen wat nu jouw triggers zijn, op welk moment je ze ervaart, hoe lang al, etc. Houd dit ook eens bij. Bijvoorbeeld op welke momenten je je ergert/ angstig voelt/ buikpijn krijgt of je duizelig wordt. Uiteindelijk zul je hier verbanden gaan zien. Maak hier lijsten van met specifieke situaties en ga die aanpakken met EFT, zoals je geleerd hebt in de basics. Ook hier kun je de aanpak van de vorige module VMVDD extended gebruiken als je aan het kloppen bent. Door jezelf te vragen, wanneer voelde ik me eerder precies zo? Of wanneer had ik ook deze vreselijke kloppende buikpijn?

5. Bij fysieke klachten, zeker als ze chronisch zijn, is het belangrijk om hier dagelijks EFT op te doen. Het liefst op het moment dat de pijn of spanning opkomt. Zo kun je triggers beter gaan herkennen en kalmeer je je systeem snel weer. Op deze manier kun je snel positieve verbetering merken in je klachten en meer en meer licht schijnen op de onderliggende oorzaken.

Kom je nou zelf nog een fysieke klacht tegen die ik niet heb behandeld, let me know, dan kijk ik of ik die nog aan de lijst toe kan voegen.

Slay your dragons #5 Veerkracht: Dagelijkse Body scan, even inchecken bij jezelf.

In het verlengde van deze module over fysieke blokkades, ligt voor mij het dagelijks even inchecken met mezelf. Ik weet niet hoe het met jou zit, ik deed dat altijd veel te weinig. Door de coachopleiding die ik heb gedaan, mijn lieve yoga juf (Nell I love you) en EFT ben ik dit veel regelmatiger gaan doen en merk ik ook wat het me oplevert: bewustzijn van wat ik (onbewust) voel, denk en doe in een bepaalde situatie.

Dit zijn eigenlijk de 5 bekende G’s van Cognitieve gedragstherapie: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag, Gevolg. Dus wat gebeurt er op dit moment? Wat denk en voel ik daarbij? Hoe handel ik op basis van wat ik voel en denk? En welke gevolgen zitten er aan handelen zoals ik nu doe?

Hier meer inzicht in krijgen, heeft mij geholpen nog scherper de verbanden te zien tussen al mijn (onbewuste) overtuigingen en conclusies over mezelf en de wereld om me heen, hoe ik van daaruit handel en wat daar de gevolgen van zijn. Ook ben ik me daardoor meer bewust, welk deel van mij op dat moment aan het stuur zit (van het bestelbusje dat mijn hersenpan is ) Is dat Jolanda (het perfectionistische takkewijf) of Tedje, mijn lieve helpende innerlijke stem? Of nog één van de tachtig andere delen van mijn persoonlijkheid?

De personen in jouw busje beter leren kennen en signalen van je lichaam eerder horen en ernaar luisteren, kan je enorm veel opleveren. Bijvoorbeeld het inzicht dat je zo helemaal niet wilt reageren. Of dat op deze manier met dit soort klanten je bedrijf runnen helemaal niet in lijn is met jouw belangrijkste waarden. Als je het ziet, kun je het veranderen en weer regie nemen over hoe je omgaat met jouw triggers. En dat voelt krachtig omdat het je niet meer allemaal overkomt, maar je actief zelf kiest voor verandering.

Terug naar het inchecken, dat kan op veel verschillende manieren. Zelf doe ik 2x per dag een body scan, even vijf minuten inchecken bij mezelf. Dat kan met een rondje EFT, maar bijvoorbeeld ook met onderstaande oefening. Dit is de OBA-meditatie. (Observe, Breathe, Allow), afkomstig uit de Acceptance and Commitment Therapy. Probeer deze oefening eens, misschien vind je hem net zo fijn als ik en kun je hem onderdeel maken van je dagelijkse routine.

OBA-Meditatie

met Maartje Strijbis | EFT for Female Entrepeneurs

                 

Copyright 2021, Maartje Strijbis Coaching

Webdesign door Studio Mamoa